Anketa: Co byste popřáli Haló novinám ke čtvrtstoletí?

06.06.2016 08:29

MILOŠ ZEMAN

– prezident České republiky 

K pětadvacetinám přeji Haló novinám, aby se nenechaly otrávit konkurencí. Vyplňujete prostor, který má právo na existenci.

MILAN ŠTĚCH

– předseda Senátu PČR 

Oceňuji, že se Haló noviny nikdy neschovávaly za politickou nestrannost, ale hlásí se ke své orientaci. Osobně zastávám názor, že by veřejnost měla mít přístup k co nejširšímu spektru informací. Lidé chytří a vzdělaní se ve zdrojích informací umí orientovat a vyberou si ty, ke kterým se přikloní. K tomu by všechna média měla přispívat svou pestrostí.

MICHAL HAŠEK

– předseda Asociace krajů České republiky 

Na Moravě jsme zvyklí k narozeninám popřát a připít skleničkou výborného jihomoravského vína. Pozvedám tedy imaginární číši a přeji vašim čtenářům objektivní a pokud možno pozitivní zprávy z domova i ze světa.

DALIBOR JANDA

– zpěvák a skladatel 

Haló novinám bych rád popřál hlavně stále spokojené čtenáře, kteří si nepřestávají držet svůj názor, mnoho pozitivních zpráv a minimálně ještě dalších pětadvacet let existence.

ZDENĚK TROŠKA

– režisér 

Upřímně přeji Haló novinám k 25. narozeninám, aby byly stále tak objektivní a úspěšné, jako předcházející čtvrtstoletí. Zejména v té dnešní dynamické době, plné rozporů a nespravedlností. Taky aby i nadále Haló noviny pomáhaly lidi sbližovat. To jim z celého srdce přeji k další pětadvacítce. Mám sice dojem, že v jednačtyřicátém roce budu méně aktivní než dnes, ale na oslavu padesátého výročí se těším ještě víc.

JAROSLAV SVĚCENÝ

– houslový virtuoz 

Stejně tak jako každému periodiku, které hojně a dobře píše o české kultuře, včetně mé milované klasické hudby, přeji dlouhý život! Děkuji za to a blahopřeji Haló novinám k 25. narozeninám!

ZDENĚK JIČÍNSKÝ

– právník a publicista 

Pravici se podařilo v polistopadovém období vtisknout lidem velmi jednostranný černobílý obraz minulosti a svým způsobem i celého světa. Je to problém, se kterým jsem se opět setkal letos při výročí osvobození, kdy docházelo k velmi značnému zkreslování toho, co se v květnu 1945 skutečně stalo. Svou roli tu jistě sehrál zejména zákon o protiprávnosti komunistického režimu, který vtiskl jakoby legální charakter jednostrannému výkladu minulosti. V tomto ohledu jsem rád, že Haló noviny patří k těm zdrojům informací, které dávají občanům jiný než ten oficiální pohled na to, co se dělo nebo děje, a že jim umožňují, aby si na základě přemýšlení utvářeli samostatně svůj názor na to, co se děje, i na své chování v tomto složitém světě. Přeji jim proto vše nejlepší!

JARMILA KRATOCHVÍLOVÁ

– atletická legenda, světová rekordmanka v běhu na 800 m, trenérka 

Ráda bych Haló novinám popřála především hodně čtenářů a zvyšující se náklad, i když vím, že to v dnešní elektronické době mají klasická tištěná média složité. A pak bych si taky přála, aby všichni, co si Haló noviny koupí, měli možnost číst o úspěších atletiky, a zvláště té české. Je to krásný sport a zaslouží si, aby se o něm psalo co nejvíce…

OSKAR KREJČÍ

– politolog, vysokoškolský pedagog 

Skutečná dospělost – to je samostatné uvažování a jednání. V tomto smyslu zůstávají Haló noviny jediným dospělým tištěným médiem v Česku. Je to statečné, ale zároveň smutné, protože dospělost potřebuje partnera... Samostatné uvažování a jednání vyžadují od novin dobré autory a co nejpozdější uzávěrku. Jestliže májí noviny informovat a pomáhat organizovat, musí dnes odmítat falešný jazyk zakrývající problémy či přehazující znaménka. Do minulosti odešel čas prázdných slov, je třeba dávat věcem, událostem i lidem pravá jména. Pýchou Haló novin budiž schopnost diskuse a schopnost prorážet informační embargo. Tak porostou noviny i řady čtenářů.

JOSEF STŘEDULA

– předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 

Důležité je, aby existovaly informace pro lidi. A jestli má někdo zájem takové informace poskytovat, nejlépe pravdivé a objektivní, pak mu musím každopádně fandit. Pokud Haló noviny půjdou touto cestou, přeji jim především dostatečný počet čtenářů i prostředků, aby informace mohly šířit.

MILAN TARABA

– předseda Sdružení nájemníků ČR 

Popřál bych Haló novinám, aby se jim zvyšoval počet čtenářů, ať už přímých či nepřímých. Aby zůstávaly tím deníkem, který je podle mého názoru v řadě věcí nejobjektivnějším u nás. Já jsem s ním vždy rád spolupracoval a i nadále spolupracovat budu.

ANTONÍN HARDT

– herec 

Haló novinám do dalších let přeji, aby zůstaly českým levicovým deníkem, který dává čtenářům objektivní obraz naší společnosti i ostatního světa. Aby poskytovaly zábavu, ale i poučení, a v neposlední řadě bych jim rád popřál mnohem víc čtenářů, kteří spolupracují a dávají své síly a um pro spravedlivý svět v míru.

TOMÁŠ MAGNUSEK

– scenárista, režisér a herec 

Přál bych jim, aby měly dalších 25 let tak dobrého, slušného a především upřímného šéfredaktora, jako je Petr Kojzar – pozor, není to na objednávku (smích). Dále bych samozřejmě přál hodně spokojených čtenářů, vysoký náklad a minimum redaktorů, kteří mají hlad.

KAREL SÝS

– básník 

Čtvrtstoletí uběhne jako voda, zvláště v deníku. Den co den Haló noviny představovaly a představují jediný tisk, který přenáší do budoucnosti štafetu levice. Proto nemají ustláno na růžích. A to je dobře, protože na růžích se povalují nemakačenkové a růžovými sady se procházejí miliardáři, kteří ukradli majetek lidem práce. Takže přeji: výdrž!

MICHAL ČERNÍK

– básník, autor knížek pro děti 

Přeji stále více čtenářů. Hlavně těch, kteří se zbavili letitých dogmat, vystřízlivěli z bludů a nyní znovu začali nezávisle přemýšlet a hladoví po pravdivých informacích. Těch, kteří pochopili, že ideály sociálně spravedlivé společnosti jsou pro lidstvo jedinou šancí k důstojnému životu a míru na naší planetě. Také Haló novinám přeji, aby je konečně veřejnoprávní masmédia vzala na vědomí tak jako ostatní deníky – třeba při citacích z tisku. Ať se Haló noviny stávají hlasem většiny.

JAN NOVÁK

– zasloužilý mistr sportu, pokořitel kanálu La Manche 

S hrdostí se k Haló novinám hlásím, měl jsem tu čest tam působit. Jsou to dobré noviny a přál bych jim pozdější uzávěrku. A pak hodně zdraví, výdrže a vytrvalosti všem, co se na jejich tvorbě podílejí. A také dostatek objektivních podkladů pro zprávy a tisk. Jen ať se daří dalších minimálně 25 let!

MARIE KOVAŘÍKOVÁ-KOČÍ

– akademická malířka 

K 25. narozeninám upřímně blahopřeji! Je moc dobře, že jsou tu Haló noviny s námi.
Čerpám z nich při svém přemýšlení o lidské společnosti. Po přečtení je předávám dál. Své přání spojím s poděkováním: »Vy všichni, kteří den co den přinášíte
v Haló novinách objektivní informace o dění v naší republice i ve světě – vám děkuji. Děkuji vám za poctivou, vysoce zodpovědnou práci. Děkuji vám za vaše lidství, humanismus,
vzdělanost, kulturnost, solidaritu, internacionalismus a odvahu.«

KAREL ŠUK

– přední český gynekolog 

V obrovské nabídce denního tisku u mne absolutně vyhrály Haló noviny, kde jednotlivé rubriky – kulturní, sportovní, politická – a komentáře převyšují mozkové poluce pánů redaktorů z jiných tiskovin. Těším se, že v dalších letech bude tato vysoká úroveň, objektivita a stranění nám milionům »dolních« zůstane zachována. Obzvláště si vážím, že se nesnížily k urážkám hlav našeho státu, té současné i té minulé.

ILONA ŠVIHLÍKOVÁ

– ekonomka, vysokoškolská pedagožka 

Haló noviny doplňují názorové spektrum českých médií. Už z toho důvodu je jejich existence důležitá. Přeji jim do dalších let, aby maximálně využívaly pestrost, která na levici existuje, a byly schopny ji reflektovat svým čtenářům - jen tak se budou blížit svému potenciálu.

JAN KELLER

– sociolog a europoslanec 

Přeji Haló novinám, aby i nadále nazývaly věcmi pravými jmény. Žijeme v době, kdy je řada slov znetvořena k nepoznání. Slovo kapitalismus se nedoporučuje vůbec používat, výraz vlastenectví je považován za nadávku, slovo populismus je bráno jako hanlivé označení pro hrstku politiků, kteří by i po volbách chtěli dodržovat sliby dané voličům. Pokud by Haló noviny neoznačovaly věci pravými jmény, nikdo to za ně neudělá. Česká televize a Český rozhlas rozhodně ne.

JIŘÍ ŽÁČEK

– básník a spisovatel 

Přeju Haló novinám co nejvíc čtenářů přemýšlejících vlastní hlavou a také co nejvíc novinářů ovládajících umění psát věcně a sugestivně o věcech, které nás všecky těší a trápí.

STANISLAV ANTONIV

– předseda Odborového svazu Stavba ČR 

Především chci Haló novinám poděkovat za přínos k rozvoji sociálního dialogu. Jsou jediným deníkem, který poskytuje prostor pro zástupce zaměstnanců a zaměstnavatelů a informuje o jejich činnosti. Přeji Haló novinám hodně čtenářů.

LUDVÍK HESS

– literát; zakladatel a propagátor babyboxů 

Haló noviny mám rád už třeba jen proto, že v nich pracují redaktorky, které se věnují problematice babyboxů, a to ze všech deníků nejvíce. Haló noviny mám rád, protože jejich literární příloha vedená Karlem Sýsem mi občas něco otiskne, navíc Karla Sýse znám padesát let, považuju jej za největšího českého básníka a jsem pyšný, že mohu publikovat jeho verše ve svém časopise Divoké víno… A jedna historka nakonec. Kdysi jedna významná česká veřejná osobnost mi vytkla, že píšu do Haló novin. On sám by se jich prý ani prstem nedotknul. O to mám tyto noviny raději.

JIŘINA ANNA JANDOVÁ

– zpěvačka a skladatelka 

Protože Haló noviny slaví narozeniny, které já jsem měla před nedávnem, tak vím, že jsou to narozeniny, kdy se začíná už definitivně dospívat.
Nabrané zkušenosti se začínají projevovat ve stále větším nadhledu a zodpovědné práci, což je, myslím si, i případ Haló novin, a proto bych jim ze srdce přála, aby stále nacházely spokojené čtenáře a stále si držely svůj názor, tak jako doteď, protože já si je i pro to vždy moc ráda přečtu…

ROMAN ŠEBRLE

– olympijský vítěz v atletice, moderátor, profesionální golfista 

Rád bych Haló novinám popřál k 25. narozeninám hodně spokojených čtenářů, neustále rostoucí prodejnost, spoustu atraktivních témat k publikování a také dobrých zpráv, a to nejen ze světa sportu, ale všeobecně.

RICHARD SACHER

– spisovatel, moderátor a zpěvák 

Celá řada současných médií je děsivým příkladem toho, kam až může zajít svoboda projevu, kterou si řada »novinářů« mylně vykládá stylem – ruka ruku myje, a kdo uplácí, ten má zelenou. Další věcí je, že některé tiskoviny patří jedincům či subjektům, jež svým redaktorům tvrdě diktují, co mají psát a jak, koho pošpinit, koho vychválit, které skutečnosti zatajit a jaké dezinformace vypustit. Nemyslím si, že by Haló noviny patřily do některé z těchto inkriminovaných kategorií, tudíž jim přeji hodně štěstí, nezávislosti, pozitivního myšlení a nezaujatosti do dalších let existence!

ANIFE VYSKOČILOVÁ

– herečka a moderátorka 

Haló novinám přeji k pětadvacátým narozeninám hodně spokojených čtenářů a hodně zajímavých článků o zajímavých věcech a lidech, kteří hýbou českou scénou!

VALJA STÝBLOVÁ

– spisovatelka a lékařka 

Přeji Haló novinám i všem, kdo je tvoří, mnoho dalších úspěchů, tvůrčích sil, dobrých námětů, invence a humoru. Samozřejmě i širokou obec čtenářů, kteří oceňují vaši náročnou práci.

ONDŘEJ HNÍK

– vysokoškolský pedagog, vedoucí katedry na Univerzitě Karlově 

Moc a moc gratuluji k pětadvacetinám! Všem v redakci přeji dostatek inspirace, ale i sil do dalšího čtvrtstoletí. Ať nacházíte v tom, co děláte, smysl a zároveň i radost.

VRATISLAV EBR

– knihkupec, vydavatel, sepisovatel 

Přál bych Haló novinám dalších dvacet pět let dobré práce a dobrého počtení. Dvacet pět let se tu ještě určitě chystám být a rád bych měl co kvalitního číst.

JAROSLAV SOUČEK

– předseda Odborového svazu KOVO 

Jsem zastáncem toho, že je v naší společnosti zapotřebí pluralita názorů. Všechna média potřebují své čtenáře, posluchače i diváky. A tak i Haló novinám přeji v budoucím období co nejširší čtenářskou základnu, aby informace, které dodávají, chtěli i nadále lidé slyšet a číst. Aby Haló noviny díky tomu přispěly k pluralitě života v české občanské společnosti.

JAROSLAVA OBERMAIEROVÁ

– herečka 

Do dalších dvaceti pěti let přeji deníku Haló noviny všechno nejlepší, tedy hodně pravdy, a samozřejmě také co nejvíce čtenářů.

PAVEL POLJANSKÝ

– expediční plavec 

Především další čtenáře, protože jestliže chce mít člověk pravdivé zprávy a objektivní přehled, tak by dle mého názoru měl právě Haló noviny otevřít. Protože to je protiváha ostatním médiím. Když si představíme váhu, tak bez Haló novin by se jedna miska strhla na zem. Ale právě Haló noviny vytvářejí rovnováhu na informačním poli.

EVA ČEREŠŇÁKOVÁ

– Česká Vicemiss 2007 

Přeji Haló novinám tisíce spokojených čtenářů, neutuchající elán a i nadále moderní nádech příspěvků. Ať jsou šťastní jak redaktoři, tak čtenáři, a pro všechny ať jsou Haló noviny obohacením a radostí. Osobně preferuji a vždy budu preferovat tištěnou podobu knih i novin, tak vám upřímně přeji, ať vycházíte minimálně dalších 25 let…

LENKA PROCHÁZKOVÁ

– spisovatelka 

Přeji Haló novinám k pětadvacátým narozeninám plastickou operaci a lepší stravování, aby byly v kondici, protože nároky stoupají.

MONIKA ABSOLONOVÁ

– zpěvačka, herečka, moderátorka 

Přeju Haló novinám všechno nejlepší k pětadvaceti letům existence. A pevně doufám, že budou stále podporovat kulturu – tak, jako to dělají doposud.

MICHAL DAVID

– hudební skladatel a zpěvák 

Haló noviny již slaví své čtvrtstoletí, a tak bych rád popřál všem z redakce a i věrným čtenářům mnoho zdaru do další pětadvacítky, abychom mohli pořádně společně oslavit tu padesátku. Takže Happy Birthday Haló novinám přeje Michal David.

JAN KOBYLÁK

– malíř, entomolog a cestovatel 

Především bych rád popřál dostatek pohotových, vtipných a fundovaných glosátorů k událostem, které se na nás hrnou a pohrnou. A to nejen ze strany redaktorů, ale i ze strany politologů a politiků a mnoha dalších odborníků. Tak aby byly noviny stále čtivé a přinášely fakta i názory, které se jinde nedočteme.

JOSEF BOUDA

– zpěvák nejúspěšnější revival formace Karla Gotta 

O Haló novinách se stále častěji na veřejnosti mluví, lidé totiž dokážou ocenit nejenom kvalitu »Halovek«, ale i jejich objektivitu, která je ve srovnání s konkurencí výjimečná. Přeji Haló novinám stále více čtenářů a úspěch do dalších let!

MAGDA MALÁ

– zpěvačka, muzikálová herečka 

K vašim krásným 25. narozeninám přeji hodně spokojených čtenářů jako doposud a budu se těšit na spolupráci i do budoucna. Moc bych chtěla za veškerou podporu poděkovat hlavně Romanovi Janouchovi. Jeho věrnost a vnímavost se jen tak nevidí. V naší branži určitě ne. Vážím si toho dvojnásob v souvislosti s mou nadační prací.

ZDENĚK BARTÁK

– hudební skladatel, předseda Kolegia Cen Thálie 2015 

Když slyším Haló noviny, vybaví se mi periodikum a jeho redaktoři, kteří objektivně dokážou vystihnout podstatu toho, co autoři zpracovávají, a že se snažíme svou práci dělat ke spokojenosti lidí. Píšete o umění kriticky, fundovaně, o jednotlivé žánry se skutečně zajímáte, poctivě chodíte na premiéry, sledujete i jednotlivé alternace atp. Ke krásnému výročí proto přeju dalších 25 let takové profesionální práce, slušných přístupů k autorům, umělcům, všemu. Ať se daří a hodně úspěchů.

JAN KAVAN

– někdejší ministr zahraničí ČR a bývalý předseda Valného shromáždění OSN 

Přeji Haló novinám k 25. narozeninám desítky dalších let existence, velký nárůst čtenářů z celého levicového spektra naší společnosti, větší ochotu distributorů Haló novin nabízet občanům otevírání kontroverzních zajímavých a klíčových témat, živou diskusi za účasti mnoha levicových osobností a spolehlivé finanční zázemí.

JANA COURALOVÁ

– Miss Mirabelle, majitelka modelingové agentury Charme Models 

Přeji Haló novinám dalších minimálně 25 let, a to stejně úspěšných jako byly ty, které proběhly.
Ať je neustále vytvářejí tak báječní lidé, jako je šéfredaktor Petr Kojzar. Všem, kteří Haló noviny vyrábějí, stejně jako těm, co je rádi čtou, přeji hodně štěstí a zdraví do dalších let!

ANTONÍN KACHLÍK

– režisér 

Pětadvacet, to už je pěkná řádka let. Takže k tomu Haló novinám gratuluji a rád bych jim popřál, aby vydržely co nejvíce a co nejdéle…

DAVID NOVOTNÝ

– pořadatel soutěže Muž roku a dalších známých kulturně-společenských akcí 

Přeji Haló novinám co nejvíce čtenářů. A čtenářům pak hlavně hodně zdraví a zajímavých článků i skvělých reportáží. Aby se pořád dozvídali tolik aktuálních informací, jako se dozvídají doteď.

RICHARD KNOT

– filozof 

Za sebe i za 36. nejsilnější mimoparlamentní stranu, tedy za Nezávislou erotickou iniciativu (NEI), přeji Haló novinám všechno nejlepší. Jsou to noviny, které informují o levicových aktivitách v naší zemi a nejenom tím jsou cenné pro své čtenáře.

VÁCLAV PAVLÍČEK

– profesor ústavního práva a státovědy 

Přeji Haló novinám, aby pokračovaly v zaplňování vakua ve svobodě informací v našem státě, zejména v záležitostech, které jsou zamlčovány nebo potlačovány, například ohledně projevů neonacismu, neofašismu a zkreslování historie protinacistického boje, a čelily také protiruské válečné propagandě. Tím zajišťují také pluralitu v informacích v České republice. Přeji jim také, aby nadále pokračovaly v aktivitách informujících o české národní kultuře a historii, a tím zvyšovaly svou žurnalistickou úroveň, a dařilo se jim rozšiřovat okruh zejména mladých čtenářů.

JAN KOPEČNÝ

– expandující zpěvák, herec a tanečník 

Haló noviny nabízejí vždy pravdivé a popisné informace. Proto přeju mnoho dalších úspěšných let a velkou účast čtenářů!

IVAN DAVID

– psychiatr, bývalý ministr zdravotnictví 

Je to jednoduché, Haló novinám přeji úspěch.
Zbývá dodat, co bych za úspěch pokládal a jak se ho dá dosáhnout. Za úspěch bych pokládal rozšíření spektra čtenářů. To nastane, jestliže noviny budou vyjadřovat jejich zájmy a pocity.
Informace musejí být objektivní, ale komentáře musejí stranit všemu, co zlepšuje perspektivu dolních deseti milionů. Ne jen dolního jednoho milionu. Žít musí celá společnost. Tvrdilo se, že stranický tisk je přežitek. Není, naopak bude mít budoucnost tak, jak se společenské rozpory vyhrocují a lidé cítí ohrožení nejen svého sociálního postavení, ale i ohrožení přežití národní komunity. Haló noviny ale nesmějí vypadat jako podnikový časopis, do něhož píše vedení firmy články určené vyššímu managementu. Takové noviny by budoucnost neměly.

PETR JANČAŘÍK

– moderátor 

Jsem rád, že jsou noviny, které se s jistým ponorem zabývají kulturou v tom nejširším slova smyslu. Kultura totiž není jen film, divadlo či výstavy, ale také vzájemná slušnost, respekt k odlišným názorům nebo zcela obyčejná lidská vlídnost. Kultura je také úsměv, který patří k pozdravu. A tak Haló novinám přeji hodně úsměvů.

Zdroj: Haló noviny | 2.6.2016 | Rubrika: 25 let Haló novin | Strana: 12

—————

Zpět


Co byste jim popřáli vy?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Stavební spoření, hypotéky, úvěry nejen na bydlení, pojistění a investice Přelouč a Pardubice:

www.finpa.cz